Çağdaş Dedeoğlu

Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Programı’ndan yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı’ndan doktora derecesini aldı. Çince öğrenimi için 2005 yılında Çin’de, Tianjin Normal University’de ve doktora tez araştırması için 2013 yılında Hollanda’da, Leiden University’de bulundu.

2012-18 arasında İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çeşitli kademelerde çalıştı, bölüm başkan yardımcılığı yaptı. Aralık 2015’te aynı bölüme Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. Ayrıca üniversitenin Erasmus+ ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüttü. TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile The University of Florida’da araştırmalar yürüttü. Ardından Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar

Enstitüsü’nde (ATASAREN) görevlendirildi.

Halen The Center for Critical Research on Religion’a bağlı araştırmacı olarak Kanada’da akademik çalışmalarına devam etmektedir. Güvenliğin Doğası Doğanın Güvenliği ismiyle yayımlanmış bir kitabı ve ulusal/uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Dr. Çağdaş Dedeoğlu ile ilgili daha fazla bilgiye kişisel web sitesinden ulaşılabilir.