Eğitim Bilimleri ve Gastronomi

Çalışma Alanları

  • Gastronomi eğitiminde kullanılan eğitim araçlarının, eğitim çıktıları ve amaçları üzerindeki etkileri.
  • Eğitim içeriklerinin endüstri ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetlerinin ölçümü.
  • Veri işletme ve eğitim kurumu sayıları ile işgücü arzı ve talebinin miktar ve nitelik olarak karşılanma durumu.
  • Eğitim içeriklerinin teknoloji, dijitalleşme ve sektörel trend gerekliliklerine uyumu.
  • Eğitim içeriklerinin sektörün ihtiyacına uygunluk düzeyi.
  • Lise ve üniversite düzeyinde öğretmen ve akademisyen yetiştirilmesi üzerine çalışmaların boyutu, niteliği.
  • Gastronomi alanında eğitim veren eğitimci ve akademisyenlerin sektörel tecrübeleri ile ilgili çalışmalar.
  • Sözkonusu eğitimci ve akademisyenlerin sektörel tecrübe sahibi olmaları gereksinimine ilişkin araştırmalar.
  • Akademisyen ve lise düzeyi öğretmenlerin veri sektörel geçmiş düzeyi üzerine araştırmalar.

Takip Et ve Paylaş