Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

Çalışma Alanları

  • Gastronominin en önemli oyuncuları olarak “yatırımcıların” iktisat ve işletme bilimlerine hakimiyetleri. Sözkonusu hakimiyetin yatırım ve işletme yönetiminde başarıya olan etkileri.
  • İşletmelerin yönetiminde bilimsel yöntemlerin kullanılma oranları. Bilimsel yöntemlerin işletmenin başarısına olan katkısı.
  • Yeme içme işletmelerinin başarı olasılıklarını artıran ekonomik ve işletme bilimine dair gerçekler.
  • İşletmelerin ekonomik dış çevreyi takip, analiz, yorumlama, algılama kapasiteleri ile bunların işletmenin yönetim başarısındaki rolleri. Veri derleme, işleme ve analiz etme kabiliyetleri.
  • Makroekonomik verileri algılama, takip ve yorumlama biçimleri.
  • İşletmelerdeki profesyonel ve objektif kriterlere dayalı yönetsel faaliyet uygulama düzeylerinin, işletme başarısına etkileri.
  • Yatırım yönetimi araçlarının kullanım oranı ile işletmelerin ömürleri arasındaki ilişkiler.
  • İşletme yönetim araçlarının kullanım oranı/kalitesi ile işletmelerin ömürleri arasındaki ilişkiler.
  • Birer üretim işletmesi olarak yiyecek içecek işletmelerinde üretim planlaması üzerine araştırmalar.

Takip Et ve Paylaş