Gastronomi mi Yoksa Sadece Aşçılık Mı? Gastronomiye ve Gastronomi Eğitimine Bakışımız

Gastronomi bugün geldiği noktada yalnızca aşçılıktan ibaret bir endüstri midir? Endüstride aşçılık dışında kalan meslekler ve iş kolları hak ettiği değeri bulabiliyor mu? Dahası, bu meslekler ve iş kollarında çalışanlar yeterince ve olması gerektiği gibi eğitim alıyorlar mı? Söz konusu meslek ve iş kollarının formel bir eğitim alabilmeleri bugün itibariyle mümkün müdür? Mesleki ve Teknik Liseler bu konuda nerede yer alıyorlar? Eğitim içeriklerimiz, endüstrinin ihtiyacı olan ara elemanları, yöneticileri ve işletme sahiplerini yetiştirebilecek biçimde mi? Dahası, uzmanlaşma ve iş bölümü konusunda bir eğitim verebiliyor muyuz? Akademik kadrolarımız bu genç alanda yeterince mevcut mu? Yakın gelecekteki eğitimci kadrolarını yetiştirmek için ne tür çalışmalar yapıyoruz? Bilimsellikten ne anlıyoruz? Eğitim içeriklerimizde bilimsel yöntemler ne derece kullanılıyor? Önümüzdeki 15-20 yılı planlayarak, bugünden yarının profesyonellerinin ihtiyacına cevap verebilecek yöntemler, formatlar ve içerikler geliştiriyor muyuz?

Gastronomi sektör dışındaki insanlar tarafından nasıl algılanıyor? Gastoronomi kavramı söz konusu olduğunda endüstrinin içindeki profesyoneller ve dışarıdaki bireylerin zihinlerinde canlanan imajlar neler? Gastronomi eğitiminden öğrencilerin beklentileri nedir, ne olmalıdır? Gastronomiyi bütünüyle kavrayabiliyor ve ele alabiliyor muyuz?

Panelistler

Ayrıntılar çok yakında…