Hizmet Kalite Düzeyi ve Yeme-İçme İşletmeleri

Çalışma Alanları

  • Yeme içme işletmelerinde hizmet kalite düzeyi ile işletmelerin başarıları arasındaki ilişkinin yönü, şiddeti.
  • İşletmelerin hizmet ve hizmet kalite düzeyi algıları.
  • Hizmet kalite düzeyi, satışlar, kar/karlılık arasındaki ilişki.
  • Misafir deneyimi ve hizmet kalite düzeyi ilişkisi ile bütüncül olarak hizmet kalite düzeyinin misafirin harcama eğilimine ve işletme tercihlerine etkisi.
  • Deneyim ekonomisi ve gastronomi.
  • Yeme içme işletmelerinin ne derece hizmet ne derece üretim işletmesi olarak tanımlandığı, bu durumun sektör profesyonelleri tarafından nasıl algılandığı üzerine araştırmalar.

Takip Et ve Paylaş