Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Gastronomi Araştırmalarının Son 40 Yılındaki Değişiklikler ve Konu Eğilimlerinin Açığa Çıkarılması – Doç. Dr. Burak Mil, İstanbul Arel Üniversitesi

Çalışmada son 40 yılda dünyanın önde gelen endekslerinde yer alan turizm dergilerinde gastronomi, yiyecek içecek işletmeciliği ve restoran yönetimi konularında yazılmış makalelerin konu trendleri belirlenerek, gizli kalmış konuların ve yapıların ortaya çıkarılması amaçlamaktadır. On yıllar

içerisinde konu ve yaklaşım değişikliklerinin belirlenmesi, turizm araştırmacıları için yeni eğilimlerin ne yönde olacağı hakkında ip uçları vermektedir. Bunu açığa çıkarmak için yapılan STM ile farklı ülkelerden çok yazarlı araştırmaların disipliner farklılıkları ortaya koyması ve yaklaşım çeşitliliği oluşturmaları araştırmanın odağıdır.