Kamil Bostan

Hakkında

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl aynı fakültesinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak başlamış; 1991 yılında Dr., 1992 yılında Yard. Doç. Dr.,  1995 yılında Doç. Dr., 2001 yılında Prof. Dr. unvanlarını almıştır. 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiş, 2014 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığına atanmıştır.  Halen aynı görevi sürdürmektedir.

Akademik hayatı boyunca uluslararası hakemli dergilerde 29 makalesi; ulusal hakemli dergilerde 45 makalesi yayınlanmıştır. Uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılarda 30, ulusal bilimsel toplantılarda 43 bildirisi bulunmaktadır.  Dört bilimsel kitabın yazarlığını, bir kitabın ise bölüm yazarlığını yapmıştır. On dokuz lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yürütmüş, 16 adet bilimsel araştırma projesinde yürütücü/araştırıcı olarak görev

almıştır.  Belirtilen faaliyetlerin tamamı gıda bilim ve teknolojisi alanı içindedir.  Lisans ve lisansüstü düzeyinde  gıda mikrobiyolojisi, et ve et ürünleri teknolojisi, gastronomiye giriş, gıda işleme ve muhafaza teknikleri, gıda toksikolojisi, gıda hijyeni ve güvenliği, süt ve ürünleri teknolojisi, temel gıda bilgisi, dünya mutfakları, Türk mutfağı gibi konularda dersler vermiştir. HACCP ve ISO 9001:2000 denetçi ve baş denetçi sertifikalarına sahiptir. TÜBİTAK 2005-2008 yılları arasında TOVAG grubunda danışma kurulu üyeliği yapmıştır.  Muhtelif tarihlerde  Ulusal Gıda Kodeksi komisyonlarında; bir dönem (2009-2011) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik komisyonu, Veteriner alt komisyonunda  görev almıştır. Muhtelif bilimsel dergilerde bilim kurulu üyeliği ve hakemlik yapmıştır. Halen, 2016 yılında yayın hayatına başlayan Aydın Gastronomy dergisinin editörlüğünü sürdürmektedir.  Gerek üniversitelerin gerekse belediye ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği çok sayıda eğitim kursunu organize etmiş ve dersler vermiştir. Muhtelif tarihlerde yazılı ve görsel medyada kamuoyunu bilgilendirici yazı ve röportajları yayınlanmıştır.