Kamusal Politikalar & Düzenlemeler ve Gastronomi

Çalışma Alanları

  • Vergi düzenlemeleri ile gastronomi endüstrisi arasındaki ilişkilerin yönü, etkileri ve şiddeti.
  • Dış politikaların gastronomi ve gastronomi turizmi üzerine etkileri.
  • Para politikalarının gastronomi ve gastronomi turizmi üzerine etkileri.
  • Yerel yönetim düzenleme ve uygulamalarının, özelde işletmeler genel olarak da gastronomi endüstrisi ve turizmine etkileri.
  • Bunlar dışında kalan çeşitli kamusal politikalar ve gastronomi sektörü üzerindeki etkilerin ölçümü, yorumlanması.

Takip Et ve Paylaş