Özlem Aytürk

Hakkında

Lisans, Akdeniz Üniversitesi Biyoloji, Yükseklisans ve Doktora, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunudur. Dr. Öğr. Üyesi üvanıyla Maltepe Üniversitesi’nde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı görevinin yanısıra Fakülte Bologna Süreci ve Erasmus-Farabi Koordinatörülüklerini sürdürmektedir.

Programlı hücre ölümünün eşey belirlenmesindeki rolünü dioik bitkilerde tek eşeyli çiçeklerin gelişimi sürecine etkisini yükseklisans ve doktora tezlerinin yanısıra Marmara Üniversitesi’nde birçok ortak projede yer alarak irdelemiştir. Bu konu üzerindeki çalışmalarına Maltepe Üniversitesi MÜAR birimi projeleri ve Marmara Üniversitesi BAPKO projeleri ile sürdürmeye devam etmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği bursu ile Almanya’da “Adaptive Epigenomics: Building a Bridge between Animal and

Human Research’e kursuna ve Katip Çelebi Fon bursu ile Cellular Imagıng Techniques kursuna katılım sağlamıştır.

Dr. Özlem Aytürk genel olarak çalışmalarında Konfokal ve floresan mikroskobu tekniklerine ağırlık vermekte, son projelerinde Western Blot ve Elisa metodları ile analizler yaparak stres-programlı hücre ölümü-proteom ilişkisini değerlendirmektedir.

Araştırma ana ilgi alanı ürün verimliliğinin arttırılması olup yan alan olarak sürdürülebilir gıda ve organik tarım konularında eğitimler vermektedir.