Pazarlama ve Yiyecek & İçecek İşletmeciliği

Çalışma Alanları

  • İşletmelerin pazarlama yönetimine bakış açıları.
  • İşletmelerde pazarlama kavramının anlaşılma düzeyi.
  • Pazarlama araçlarının kullanım sıklığı, kullanımda yeterlilik.
  • Modern pazarlama kavramlarının algılanma ve işletme stratejisi olarak uygulanma düzeyleri.
  • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri ile bunların işletmelere, gastronomi turizmine ve istihdama etkileri.
  • Yeni nesil pazarlama araçlarının/mecralarının (uygulamalar, sosyal medya araçları, diğer dijital mecra pazarlama araçlarının) yeme içme pazarlamasında kullanımı, etkileri, işletme başarısına katkıları.
  • Nöropsikolojik süreçler, sinir bilimi, tüketici davranışları teorisi, nöropazarlama, nörogastronomi ve yeme içme işletmelerinin bu araçlara/teorilere bakış açıları, algıları, konu hakkındaki bilgi düzeyleri, varsa bu araçların kullanım oranları sıklıkları ve etkileri.
  • Teknoloji ve Dijital Gastronominin pazarlama aracı olarak kullanımı, etkileri, işletme başarısındaki rolü.

Takip Et ve Paylaş