Restoran Mimarisi Tasarım Yarışması

Yarışma Detayları

Yarışma İçeriği

Gastronomi’de, lezzet kadar sunum/görünüm de önemli olmuştur. Marie-Antoine Carême ve Auguste Escoffier gibi gastronominin en önemli tarihsel kişilikleri, sıradan yemeği “haute cuisine”den ayıran en temel olgulardan birinin prezentasyon olduğu gerçeğini, yaptıkları ile ortaya koymuşlardır.

Her sunumun şöyle ya da böyle bir “tasarım” gerektirmesi, bu konseptin zaman içinde mutfak dışına yayılmasına neden olmuştur. Bugün restoranların mimari tasarıma verdikleri önem, en az menülerine verdikleri kadar fazla. Misafirlerinin algılarına olumlu yönde katkı yapacak ortamın meydana getirilmesi, yetenekli mimarların zihinlerine ve ellerine bağlı.

Diğerlerinden kendisini eşsiz biçimde ayırt edecek materyaller, renkler, ergonomi ve dokunuşlar, restoranlar için son derece önemli. GASCONFAIR de, ülkemizde büyüyen gastronomi endüstrisine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk defa

Takip Et ve Paylaş 🙂

restoran mimarisi alanında bir yarışma düzenliyor. Profesyonel mimar/iç mimarların ve mimar/iç mimar adaylarının farklı kategorilerde yarışacağı bu uzun soluklu rekabette ortaya çıkacak ürünlerin, gelecekte uygulamalarını da göreceğimize inanıyor; ülkemiz gastronomisine pazarlama anlamında ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Katılımcı Profili

Restoran Mimarisi Tasarım Yarışması’nda yarışmacı olarak yer alabilmeniz için aşağıdaki profil özelliklerinden en az birine sahip olmanız ve bunu belgeleyebilmeniz gerekir. 

1.Profesyonel Mimarlar*

Ücretli ya da işveren olarak bir mimarlık ofisinde ya da herhangi bir firmada profesyonel olarak çalışan mimarlar.

2. Profesyonel İç Mimarlar*

Ücretli ya da işveren olarak bir mimarlık ofisinde ya da herhangi bir firmada profesyonel olarak çalışan iç mimarlar.

*Bu kategoride yarışmak isteyen mimar ve iç mimarlardan işveren ya da çalışan olduklarını gösterir belge (e-devlet SGK dökümü, işverenin antetli kağıda yazacağı kaşeli ve imzalı bir yazı, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi vb.) talep edilecektir.

3. Freelancer’lar

Hiç bir işyerinde ücretli olarak çalışmayıp, işveren de olmayan ve serbest çalışan mimarlarla, iç mimarlar bu kategoride yer alırlar. Yarışmacı olmak isteyen freelance mimar ya da iç mimarlardan, son 1 yıl içinde ücreti karşılığında sonlandırdıkları en az 1 projeyi belgelemeleri istenir. Söz konusu projenin restoran projesi olması zorunlu değildir.

4. Mimarlık ve İç Mimarlık Öğrencileri*

Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir okulda mimarlık ya da iç mimarlık öğrenimi gören, 3. ve 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

*Öğrencilerin prensip olarak ücretli çalışan ya da işveren profiline sahip olmaması gerekir. Staj bu durumun istisnasıdır. Yarışmaya katılmak isteyen çalışan ya da işveren profiline sahip öğrencilerin durumunu, jüri üyeleri ortak olarak alacakları kararla belirleyeceklerdir.

Öğrencilerden, öğrenci olduklarını belgeleyen ve başvurudan önceki son 1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi veya transkript talep edilir. 

 

Yarışma Kuralları

I. Yarışma 2 Kategoride gerçekleştirilecektir:

 • Profesyoneller
 • Geleceğin Tasarımcıları

II. Profesyoneller kategorisinde, yalnızca ücretli, işveren ya da serbest olarak bir firmada işgören mimar ve iç mimarlar yarışabilir. Öğrenci profiline sahip yarışmacılar bu kategoride yarışamazlar.

III. Geleceğin Tasarımcıları kategorisinde, yalnızca öğrenci profiline sahip yarışmacılar yarışabilir. Profesyoneller kategorisinde yarışmaya uygun adaylar, bu kategoride yarışamazlar. 

IV. Yarışmaya GASCONFAIR web sitesi üzerinden başvuru ve kayıt yaptırmış yarışmacılar, kendilerine yarışmacı olabileceklerine dair yazılı (e-posta ile) onay bildirimi ulaştıktan sonra, yarışma formatı içerisinde kendilerinden talep edilen tasarımları en geç 15.01.2020 tarihine kadar yarisma@gasconfair.com adresine ulaştırmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra gönderilen tasarımlar, dikkate alınmayacak; tasarımı yapan yarışmacı diskalifiye edilecektir.

V. Yarışacak tasarımlara ilişkin detayları içeren dokümanı burayı tıklayarak indirebilirsiniz. Tasarımların, dokümanda yer alan kurallara uygun şekilde yapılması, değerlendirilebilmesi için gerek şarttır. Dokümanda yer alan kuralların ve talep edilen özelliklerin dışında yapılan tasarımlar dikkate alınmayacaktır.

VI. Yarışma değerlendirmeleri puanlama usulüne göre yapılacaktır. Burada ve ilgili dokümanlarda açıklanan prosedürlere uygun başvuran tüm yarışmacıların çalışmaları istisnasız olarak Jüri tarafından değerlendirilecek ve puanlamaya tâbi tutulacaktır. Değerlendirmelerin nasıl yapılacağını açıklayan objektif kriterler (puanlama kriterleri) dokümanını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. 

VII. Yarışmada dereceye giren çalışmalar GASCONFAIR etkinlikleri kapsamında 12-15 Şubat 2020 tarihleri içerisinde açıklanacaktır. Çalışmaların sunulacağı oturumlar ve ödül töreni takvimi için tıklayınız. 

VIII. Yarışma kurallarını ihlal eden, aldatıcı beyanla kendi yarışabileceği bir kategorinin dışında yarışan ve bu durumu tespit edilen veya yarışma ile ilgili ilan edilen tarihlere uymayan yarışmacılar diskalifiye edilirler. Diskalifiye yarışmacılar, kendi kategorilerinde de yarışamazlar ve katılım ücretleri iade edilmez. Diskalifiye edilen yarışmacılar, yarışma için yaptıkları ayni ve nakdi masrafları yarışma organizatöründen, jüri üyelerinden ya da GASCONFAIR’den talep edemezler.

IX. GASCONFAIR yarışma kurallarında, tarihinde, ödül ve katılım ücreti miktarlarında, yarışma içeriğinde ve yarışma ile ilgili diğer konularda dilediği şekilde değişiklik yapma, yarışmayı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmacılar ve yarışmaya başvuran adaylar, bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın kısmen ya da tamamen iptal edilmesi durumunda katılım ücretleri, iptal tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yarışmacılara iade edilir.

Jüri

Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi

Ödül

Yarışmada dereceye girenlere aşağıdaki miktarlarda para ödülü ve burs dağıtılacaktır:

Profesyoneller Kategorisi Ödülleri: 

 • 1.’lik Ödülü – 20.000 TL. 
 • 2.’lik Ödülü – 15.000 TL. 
 • 3.’lük Ödülü – 10.000 TL. 

Geleceğin Tasarımcıları Kategorisi Ödülleri:

 • 1.’lik Ödülü – 7.000 TL.
 • 2.’lik Ödülü – 5.000 TL.
 • 3.’lük Ödülü – 3.000 TL.

Katılım Ücretleri

Yarışmaya katılım, Yeme İçme Profesyonelleri Derneği Üyeleri için ücretsizdir. Derneğe üye olmak için tıklayın.

Bunun dışında kalan yarışmacı adayları için katılım ücretleri aşağıdaki şekildedir:

Profesyoneller Kategorisi: 480 TL.

Geleceğin Tasarımcıları Kategorisi: Ücretsiz

 • Katılım ücreti, başvurudan önce ilgili banka hesabına yatırılmalı ve dekontun bir kopyası (JPEG, PNG veya PDF formatında) başvuru formu doldurulduktan sonra web sitesine yüklenmelidir.
 • Katılım ücreti ödenmemiş başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Başvurusu olumsuz olarak değerlendirilen adayların katılım ücretleri, kendilerine durumun yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 1 hafta içinde iade edilir.
 • Katılım ücretinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini başvuru ve kayıt sayfasında bulabilirsiniz.

Başvuru ve Kayıt

Yarışma için son başvuru tarihi 31.12.2019’dur. 

Yarışma için tüm başvuru ve kayıt işlemleri yalnızca GASCONFAIR web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru, kayıt ve belge gönderimi için başka bir mecra bulunmamaktadır. Aşağıdaki butona tıklayarak, başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvuruda istenen belgelerin bir kopyasını (desteklenen formatlar: JPEG, PNG, PDF), formu doldurduktan sonra siteye yükleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Belgelerin orijinallerini, gerektiğinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklamanızı öneririz. Başvuru aşamasında belgelerin basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sorularınız için iletişim bilgilerimizde yer alan mail adreslerinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.