Tarım ve Gastronomi: Politikaların Sektörel Yansımaları, Çözüm Önerileri ve Çabalar

Prof. Dr. Haluk Levent

Moderatör

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi

Cevap Aradığımız Sorular ve Konu Başlıkları
 • Tarım ve gastronomi endüstrisi arasındaki ticari ve kavramsal bağı nasıl ele alıyoruz?
 • Tarım politikaları konusunda sektör olarak nasıl bir çaba içindeyiz?
 • Söz konusu çabalar tarım politikalarından kaynaklı sorunlarımızın çözümüne katkı sunuyor mu?
 • Sektörü doğrudan etkileyen tarım politikaları ne tür sonuçlar doğuruyor?
 • Yerel ve coğrafi işaretli ürün kullanımı konusunda hangi noktadayız?
 • Bu ürünlerin kullanımı gastronomi açısından neden önemli?
 • Tarımsal ürünlerin işletmelere daha düşük maliyetlerle ulaştırılması konusunda hangi engeller mevcut?
 • Bu engeller nasıl aşılabilir?
 • Dikey tarım uygulamaları, maliyet ve lojistik anlamında sektöre fayda sağlayabilir mi?
 • Kamu kurumları nezdinde hangi girişimlerde bulunuluyor?
 • Sektörün istihdam gücü, tarım politikalarını etkileyebilecek düzeyde mi? Sektör olarak aslında tek tedarikçimiz olan tarımı destekliyor muyuz?