Yapay Zeka, Teknoloji ve Gastronomi

Çalışma Alanları

  • Türk Gastronomi Endüstrisi’nde teknoloji kullanım yoğunlukları.
  • Sektöre endüstriyel ürün üreten tedarikçi firmalar (halihazırda kullandıkları üretim teknolojilerinin durumu, yeni teknoloji geliştirme ve ar-ge çalışmalarına ayırdıkları paylar, yeni ürün geliştirme hızları/sayıları/yoğunlukları, vb.)
  • Eğitim kurumları, sektörel eğitimde kullanılan teknolojik materyallerin miktarı, yoğunluğu, kullanım sıklıkları; yeni geliştirilen teknolojik ürünleri takip etme ve uygulama/kullanma yoğunlukları; genel olarak teknoloji kullanımına ve teknolojik gelişmelere bakış açıları, bu konulardaki tutumları vb.
  • İşletmelerin yeni geliştirilen teknolojileri takip etme/uygulama/kullanma yoğunlukları, genel olarak teknoloji kullanımına ve teknolojik gelişmelere bakış açıları, teknolojik gelişmeleri takip etme ve işletmede uygulama kabiliyetleri
  • Tüm paydaşların daha fazla teknoloji kullanması önündeki engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılması
  • Gastronomi profesyonellerinin (işletme sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, eğitimciler vs.) yeni teknolojilerin kullanımı konusundaki tutumları. Örneğin yeni teknoloji kullanımına açıklık, teknolojik gelişmelere adaptasyon/uyum süreçleri, teknolojiyi red nedenleri, genel olarak teknoloji kullanımı konusundaki düşünceleri, yeni teknolojik gelişmelerin (makine-ekipman, yazılım ve donanım vb.) iş verimliliğine yapacağı etkilerin (verimlilik, etkinlik, kalite vb. alanlarda) anlaşılması konusundaki durumları.
  • Yapay zeka ve robotların gastronomi istihdamına olası etkileri. Veri teknoloji düzeyinin bugüne kadar yaptığı etkilerin ölçümü, gelecekteki teknolojik gelişmelerin istihdama etkilerinin yönü ve şiddeti. Olası olumsuz etkilerin açığa çıkarılması durumunda bu etkilere karşı alınacak rasyonel önlemler, yol haritaları ve stratejilerin nasıl geliştirilebileceğine dair çözüm önerileri.
  • Dijital gastronomi, uygulamalar, gelecek ve etkileri.

Takip Et ve Paylaş