Yeme İçme Sektöründe Personel Kaynaklı Hukuki Sorunlar, Kavramlar ve Çözümler

Eğitmen

Özet

Eğitmenimiz Sn. Ulaş Öztürk bu seminerde katılımcılara aşağıdaki konu başlıklarını aktaracaktır:

  • İşçi ve İşveren’in karşılıklı haklı nedenle fesih halleri ve yetkileri,
  • İşçi ve İşveren’in İş Kanunu çerçevesinde İhbar Öneli hak ve yükümlülükleri
  • İş sözleşmesine tarafların aykırılığı sonucu takip edilmesi gereken yollar,
  • İşçinin yıllık izin hakkı ve kullanım şekli,
  • İşçi ve İşveren arasındaki sorunların 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” Kapsamında Çözümü,
  • Arabuluculuk sürecine başvuru şekli ve yetki,
  • Sürecin başlaması ve süreler,
  • Sürecin yürütülmesi ve münazara teknikleri,
  • Arabuluculuk sürecindeki hukuki ve mali sorumluluklar.
İçerik

Restoranlarda iş hukuku ile ilgili temel kavramlar, yaşanan sorunlar ve çözümleri.

Kimler Katılmalı

Potansiyel Yatırımcı ve Girişimciler, İşletme Sahipleri, İK Yöneticileri ve Konuya İlgi Duyanlar.

Eğitim Süresi

4 Saat

Ücret

Ücretsiz