Yemek Fotoğrafçılığı ve Stilistliği Yarışması

Yarışma Detayları

Yarışma İçeriği

Sosyal mecraların hayatımızı istilası ile birlikte, fotoğraf çekmek bazı noktalarda profesyonel bir uğraş olmaktan çıkıp, hepimizin neredeyse her gün gerçekleştirdiği bir eylem haline geldi.

Özel bir alan olarak yemek fotoğrafçılığı da, artık gastronomi dünyasının ayrılmaz bir parçası. Yılda ortalama 2 defa menü yenileyen işletmeler, her yenileme döneminde misafirlerinin gözlerine hitap edecek fotoğrafları da son derece önemsiyor. Diğer taraftan sosyal medya paylaşımları için de ayrı bir önem arz eden yemek fotoğrafları, sayısı gün geçtikçe artan miktarda profesyonel tarafından bir uzmanlık alanı olarak seçiliyor.

GASACONFAIR olarak, yemek fotoğrafçılığını, gastronominin “sanata bakan” en önemli yönlerinden biri olarak görüyoruz.

Her iki amaca da hizmet etmesi maksadıyla, hem profesyoneller hem de geleceğin genç yetenekleri için tasarladığımız yarışmamızın organizasyonunu, Yemek Fotoğrafçısı Sn. Elif Tekkaya üstleniyor.

Katılımcı Profili

Yemek Fotoğrafçılığı ve Stilistliği Yarışması’nda yarışmacı olarak yer alabilmeniz için aşağıdaki profil özelliklerinden en az birine sahip olmanız ve bunu belgeleyebilmeniz gerekir. 

1.Profesyonel Fotoğrafçı*

Ücretli ya da işveren olarak bir fotoğraf stüdyosunda ya da herhangi bir firmada profesyonel olarak çalışan fotoğrafçılar.

2. Freelancer’lar*

Hiç bir işyerinde ücretli olarak çalışmayıp, işveren de olmayan ve serbest çalışan fotoğrafçılar bu kategoride yer alırlar. Yarışmacı olmak isteyen freelance fotoğrafçılardan, son 1 yıl içinde ücreti karşılığında sonlandırdıkları en az 1 projeyi belgelemeleri istenir. Söz konusu projenin yemek fotoğrafı çekim projesi olması zorunlu değildir.

3. Fotoğraf/Fotoğraf ve Video Öğrencileri**

Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir üniversitede Fotoğraf/Fotoğraf ve Video öğrenimi gören, 3. ve 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

4. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Öğrencileri**

Türkiye’de ya da yurtdışında herhangi bir üniversitede Fotoğrafçılık ve Kameramanlık öğrenimi gören (açıköğretim programları dahil), 2. sınıf önlisans öğrencileri. 

5. Üniversite dışındaki herhangi bir kamu ya da özel eğitim kurumunda (lise son sınıf düzeyi dahil) fotoğrafçılık eğitimi alan veya son 1 yıl içinde bu kurumların herhangi birisinden mezun olmuş bireyler.

*Bu kategoride yarışmak isteyen fotoğrafçılardan işveren ya da çalışan olduklarını gösterir belge (e-devlet SGK dökümü, işverenin antetli kağıda yazacağı kaşeli ve imzalı bir yazı, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi vb.) talep edilecektir.

**Öğrencilerden, öğrenci olduklarını belgeleyen ve başvurudan önceki son 1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi veya transkript talep edilir. Mezun olanlardan ise son 1 yıl içinde mezun olduklarını ve mezuniyet tarihini gösterir belge talep edilir. 

**Öğrencilerin prensip olarak ücretli çalışan ya da işveren profiline sahip olmaması gerekir. Staj bu durumun istisnasıdır. Yarışmaya katılmak isteyen çalışan ya da işveren profiline sahip öğrencilerin durumunu, jüri üyeleri ortak olarak alacakları kararla belirleyeceklerdir.

Yarışma Kuralları

I. Yarışma 2 Kategoride gerçekleştirilecektir:

 • Profesyoneller
 • Genç Yetenekler

II. Profesyoneller kategorisinde, yalnızca ücretli ya da işveren olarak bir firmada işgören veya serbest çalışan profesyonel fotoğrafçılar yarışabilir. Öğrenci profiline sahip yarışmacılar bu kategoride yarışamazlar.

III. Genç Yetenekler kategorisinde, yalnızca öğrenci profiline sahip yarışmacılar yarışabilir. Profesyoneller kategorisinde yarışmaya uygun adaylar, bu kategoride yarışamazlar. 

IV. Her bir yarışmacıdan 4 ayrı kategoride stil çalışması yapılmış fotoğraf istenmektedir:

 • Yemek
 • Tatlı
 • İçecek (Alkollü ya da Alkolsüz)
 • Ürün (Çiğ et,deniz ürünü, meyve, sebze vb.)

V. Yarışacak çekimlere ilişkin detayları içeren dokümanı burayı tıklayarak indirebilirsiniz. Çekimlerin, dokümanda yer alan kurallara uygun şekilde yapılması, değerlendirilebilmesi için gerek şarttır. Dokümanda yer alan kuralların ve talep edilen özelliklerin dışında yapılan çekimler dikkate alınmayacaktır.

VI. Yarışmaya GASCONFAIR web sitesi üzerinden başvuru ve kayıt yaptırmış yarışmacılar, kendilerine yarışmacı olabileceklerine dair yazılı (e-posta ile) onay bildirimi ulaştıktan sonra, yarışma formatı içerisinde kendilerinden talep edilen çekimleri en geç 31.01.2020 tarihine kadar yarisma@gasconfair.com adresine .TIFF formatında ulaştırmak zorundadırlar. Bu tarihten sonra gönderilen fotoğraflar dikkate alınmayacak; yarışmacı diskalifiye edilecektir.

VII. Yarışma değerlendirmeleri puanlama usulüne göre yapılacaktır. Burada ve ilgili dokümanlarda açıklanan prosedürlere uygun başvuran tüm yarışmacıların çalışmaları istisnasız olarak Jüri tarafından değerlendirilecek ve puanlamaya tâbi tutulacaktır. Değerlendirmelerin nasıl yapılacağını açıklayan objektif kriterler (puanlama kriterleri) dokümanını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. 

VIII. Yarışmada dereceye giren çalışmalar GASCONFAIR etkinlikleri kapsamında 12-15 Şubat 2020 tarihleri içerisinde açıklanacaktır. Çalışmaların sunulacağı oturumlar ve ödül töreni takvimi için tıklayınız. 

IX. Yarışma kurallarını ihlal eden, aldatıcı beyanla kendi yarışabileceği bir kategorinin dışında yarışan ve bu durumu tespit edilen veya yarışma ile ilgili ilan edilen tarihlere uymayan yarışmacılar diskalifiye edilirler. Diskalifiye yarışmacılar, kendi kategorilerinde de yarışamazlar ve katılım ücretleri iade edilmez. Diskalifiye edilen yarışmacılar, yarışma için yaptıkları ayni ve nakdi masrafları yarışma organizatöründen, jüri üyelerinden ya da GASCONFAIR’den talep edemezler.

X. GASCONFAIR yarışma kurallarında, tarihinde, ödül ve katılım ücreti miktarlarında, yarışma içeriğinde ve yarışma ile ilgili diğer konularda dilediği şekilde değişiklik yapma, yarışmayı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmacılar ve yarışmaya başvuran adaylar, bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın kısmen ya da tamamen iptal edilmesi durumunda katılım ücretleri, iptal tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yarışmacılara iade edilir.

Jüri

Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi
Jüri Üyesi

Ödül

Yarışmada dereceye girenlere aşağıdaki miktarlarda para ödülü ve burs dağıtılacaktır:

Profesyoneller Kategorisi Ödülleri: 

 • 1.’lik Ödülü – 7.000 TL. 
 • 2.’lik Ödülü – 5.000 TL. 
 • 3.’lük Ödülü – 3.000 TL. 

Genç Yetenekler Kategorisi Ödülleri:

 • 1.’lik Ödülü – 4.000 TL.
 • 2.’lik Ödülü – 3.000 TL.
 • 3.’lük Ödülü – 2.000 TL.

Katılım Ücretleri

Yarışmaya katılım, Yeme İçme Profesyonelleri Derneği Üyeleri için ücretsizdir. Derneğe üye olmak için tıklayın.

Bunun dışında kalan yarışmacı adayları için katılım ücretleri aşağıdaki şekildedir:

Profesyoneller Kategorisi: 240 TL.

Genç Yetenekler Kategorisi: Ücretsiz

 • Katılım ücreti, başvurudan önce ilgili banka hesabına yatırılmalı ve dekontun bir kopyası (JPEG, PNG veya PDF formatında) başvuru formu doldurulduktan sonra web sitesine yüklenmelidir.
 • Katılım ücreti ödenmemiş başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Başvurusu olumsuz olarak değerlendirilen adayların katılım ücretleri, kendilerine durumun yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 1 hafta içinde iade edilir.
 • Katılım ücretinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini başvuru ve kayıt sayfasında bulabilirsiniz.

Başvuru ve Kayıt

Yarışma için son başvuru tarihi 31.12.2019’dur. 

Yarışma için tüm başvuru ve kayıt işlemleri yalnızca GASCONFAIR web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru, kayıt ve belge gönderimi için başka bir mecra bulunmamaktadır. Aşağıdaki butona tıklayarak, başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvuruda istenen belgelerin bir kopyasını (desteklenen formatlar: JPEG, PNG, PDF), formu doldurduktan sonra siteye yükleyebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Belgelerin orijinallerini, gerektiğinde talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklamanızı öneririz. Başvuru aşamasında belgelerin basılı olarak gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sorularınız için iletişim bilgilerimizde yer alan mail adreslerinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.